slovakHungarian

Spolupráca

So zreteľom na dlhodobú spoluprácu priebežne ponúkame zľavy a akcie pre našich verných i nových zákazníkov. Naši pracovníci majú potrebné skúsenosti, sú zaviazaní k zachovaniu mlčanlivosti, sú nároční na seba i na prostredie. Za jednu z našich najdôležitejších úloh považujeme uspokojovanie požiadaviek našich ctených zákazníkov našou rýchlou, dôkladnou a spoľahlivou prácou. Naše upratovacie a čistiace práce sú garanciou kvalitného výsledku, s profesionálnou technológiou a čistiacimi prostriedkami ochraňujúcimi životné prostredie. Ceny uvádzané na našich stránkach sú orientačné, konkrétnu cenovú ponuku je možné poskytnúť iba na základe prehliadky miesta vykonávaných prác.

Naše ponúkané upratovacie a čistiace služby sú k dispozícii našim cteným zákazníkom s priebežnými zľavami a akciami.

Ceny uvádzané na našich stránkach sú orientačné, konkrétnu cenovú ponuku je možné poskytnúť iba na základe prehliadky miesta vykonávaných prác. Stanovená cena závisí od veľkosti plochy objektu, jeho charakteru a zariadenosti, ako aj od súvisiacich poskytovaných služieb. Naše ceny a služby sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych požiadaviek zákazníkov a obsahu uzavretej zmluvy a poskytovaní upratovacích a čistiacich prác.

Top