Ochrana osobných údajov.

Udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi služby "TotalClean s.r.o.".

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať pomocou e-mailovej žiadosti na adrese www.totalclean.sk.